Đang xem từ khóa

đông người

Chuyện khó tin: Tắc đường đến không thể đi nổi ngay trên đỉnh núi Phú Sĩ Trong khoảng thời gian du lịch núi Phú Sĩ đẹp nhất của năm, nơi này đón chào hàng trăm ngàn du khách mỗi ngày gây ra cảnh tắc đường đến khó tin.