Đang xem từ khóa

đồng tính ở động vật

Quan hệ đồng tính ở động vật: Tại sao đồng tính lại là tự nhiên và có đóng góp quan trọng? Quan hê đồng tính ở động vật có tỉ lệ cực kì cao và rất dễ bắt gặp ở nhiều loài. Các loài động vật thực hiện các hành vi quan hệ đồng tính rất tự nhiên như khi một con đực quan hệ với một con cái.
Tin siêu buồn cho cừu cái: Nghiên cứu chứng minh cứ 12 cừu đực thì có 1 con đồng tính Đồng tính ở cừu đang khiến nông dân vô cùng e ngại vì tỷ lệ sinh sản trong đàn bỗng giảm sút nhanh chóng.