Đang xem từ khóa

Đông Ukraine

Những khoảnh khắc đau thương của chiến tranh ở Ukraine Nhà báo Anastasia Vlasova quyết định gắn kết sự nghiệp của mình với nơi nguy hiểm nhất thế giới - vùng chiến tranh miền Đông Ukraine