Đang xem từ khóa

động vật trầm cảm

Vì nhiều lý do, động vật đôi khi cũng chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình Động vật cũng có thể cảm thấy đau buồn và tuyệt vọng, hoặc ít nhất có những hành động thể hiện những cảm xúc đó. Nhưng có phải chúng thật sự muốn giải thoát bằng cách tự sát hay không?