Đang xem từ khóa

đức tin

Kì lạ chuyện người dân Ấn Độ 'chê tiền' vì có... thịt bò trong tiền giấy "Không vật chất nào mua được đức tin của chúng tôi hết", người Ấn Độ nói.
Bạn ở đâu trong 'thang đo đức tin': Vô thần, hữu thần hay chủ nghĩa hoài nghi? Có khi nào bạn đặt câu hỏi về đức tin của bản thân, hoặc định vị được mức độ của nó hay chưa?