Đang xem từ khóa

đường thái tông

Mỹ nhân duy nhất trong lịch sử Trung Quốc sáu lần kết hôn đều làm vợ vua Không phải tứ đại mỹ nhân nhưng Tiêu hoàng hậu vẫn làm say đắm biết bao bậc quân vương.
Mối tình ngang trái của cao tăng cùng công chúa nhà Đường Đệ tử Đường Tăng và Cao Dương công chúa bất chấp mọi khuôn phép đạo đức để vụng trộm.