Đang xem từ khóa

ed norton

Các sao Hollywood từng ghét cay ghét đắng vai diễn của mình và những bí mật hậu trường giờ mới kể Dù các vai diễn này mang lại cho họ tiền bạc, danh vọng nhưng mỗi lần nhắc lại họ vẫn không thể không bày tỏ thái độ chán ghét.