Đang xem từ khóa

Elon Musk thích anime

Buồn của Elon Musk: Tài khoản Twitter bị khóa chỉ vì nói yêu anime Cớ làm sao Twitter lại không để Elon Musk được sống đúng với tình yêu của mình?