Đang xem từ khóa

Endangered

Mặt trái của công cuộc bảo tồn động vật quý hiếm Lời giải thích của các nhà khoa học và những sự thật chưa được phổ biến rộng rãi sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm.
Tuyệt chủng: Nhiều năm sau, những loài vật này sẽ mãi mãi chỉ còn tồn tại trong ảnh Tranh thủ ngắm nhìn những tạo vật tuyệt đẹp này trước khi chúng biến mất khỏi trái đất.