Đang xem từ khóa

europa

Biểu tượng 12 cung Hoàng Đạo (Kỳ 2): 'Heavenly Bull' - Khi thần Zeus hóa bò và sự tích cung Kim Ngưu Biểu tượng của cung Kim Ngưu cổ xưa hơn bạn nghĩ rất nhiều, đây là một trong những biểu tượng sơ khai nhất của nhân loại.