Đang xem từ khóa

EXO Chen

Dòng tâm sự của fangirl trên twitter được người người retweet mỗi khi có tin idol hẹn hò! Cứ mỗi khi có tin idol , dòng twitter của một bạn fangirl Pentagon lại được các chị em chia sẻ tích cực.