Đang xem từ khóa

Gakky

Satomi Ishihara và Gakky: Ai mới là mỹ nhân Nhật Bản được lòng dân Hàn nhất? Netizen Hàn đang tranh cãi, giữa Satomi Ishihara và Gakky thì ai mới xứng đáng với danh hiệu "mỹ nhân Hobulho" xứ Hoa anh đào.