Đang xem từ khóa

Gavin Wheeldon

'Anh Tây' tâm sự: Trải nghiệm khó quên trong khu cách ly của chính phủ Việt Nam Bài viết của Wheeldon không đơn giản chỉ là trải nghiệm cá nhân của anh mà còn phản ánh chân thực công tác chống lại dịch bệnh do virus Corona của chính phủ và người dân Việt Nam.