Đang xem từ khóa

Gay Pride

Đài Loan là quốc gia duy nhất tổ chức diễu hành 'Gay Pride' giữa mùa dịch Covid-19 Đài Loan cũng là là nước Châu Á duy nhất đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.