Đang xem từ khóa

german cockroach

Loài gián đang tiến hóa nhanh đáng sợ, tương lai có thể sẽ bất tử Các nhà khoa học vẽ ra một viễn cảnh đáng sợ khi loài gián có thể kháng lại toàn bộ những loại thuốc trừ sâu bọ.