Đang xem từ khóa

Gia Cát Lượng

10 vĩ nhân nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và được tôn sùng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc cổ đại Trong 5000 năm lịch sử Trung Quốc, các bậc hiền tài, thánh nhân nhiều vô kể, người tài giỏi có khả năng đặc biệt lại càng không kể xiết!
Những chiến thuật 'liều ăn nhiều' tài tình nhất lịch sử chiến tranh Kinh nghiệm lịch sử: Lấy 1 đánh 10 không phải lúc nào cũng thua.