Đang xem từ khóa

giả lập

Chuỗi ảnh 'lỗi kỹ thuật' chứng minh giả thuyết Simulation 'con người đang sống trong một vũ trụ giả lập' Giả thuyết Simulation cho rằng con người đang sống trong một thế giới không thật do máy tính tạo lập ra vẫn còn vướng nhiều tranh cãi nhưng những hình ảnh này sẽ củng cố lại giả thuyết trên.
Thuyết âm mưu: Thế giới chúng ta đang sống chỉ là trò chơi thực tế ảo do hậu thế tạo ra? Nhiều nhà khoa học cho rằng chúng ta hoàn toàn chỉ là những giả lập với một nhận thức cao được người ở tương lai tạo ra.