Đang xem từ khóa

Giải Hoa Đỉnh

Lôi Giai Âm khen Dịch Dương Thiên Tỉ: Đẳng cấp tấu hài và EQ cực đỉnh từ fan ba ba Lôi Giai Âm luôn dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ những lời khen ngợi đặc biệt nhất.
Giải Hoa Đỉnh 2019: Cuộc đua của Lý Hiện, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dịch Dương Thiên Tỉ Tại Giải Hoa Đỉnh lần thứ 26, Lý Hiện sẽ cạnh tranh Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Dương Tử cạnh tranh Mã Tư Thuần và Hình Phi còn Trần Tinh Húc đối đầu Trần Phi Vũ.