Đang xem từ khóa

giải ngũ

Quân nhân Hàn Quốc chuyển giới bị cho giải ngũ Trước quyết định từ cấp trên, cô đã cầu xin quân đội cho mình được tiếp tục phục vụ.