Đang xem từ khóa

giải trí nhất tâm

Dương Thiên Chân - Người giúp Lý Hiện một đêm đại bạo, 23 tuổi đã khiến Phạm Băng Băng nể sợ là ai? Thành danh sau một đêm và trở thành ông xã quốc dân, sự nổi tiếng của Lý Hiện phải chăng nhờ bàn tay phép thuật của bà chủ Dương Thiên Chân?