Đang xem từ khóa

giảm nửa chi phí

Nhật Bản sẽ giảm một nửa chi phí du lịch cho du khách hậu dịch covid-19 Đây là một trong những dự án giúp Nhật Bản khôi phục nền du lịch trong nước sau dịch Covid-19.