Đang xem từ khóa

giảng dạy

Ý trở thành quốc gia đầu tiên bắt buộc giảng dạy môn học về biến đổi khí hậu Quốc gia này đưa ra quy định về việc học sinh tại các trường công phải học về biến đổi khí hậu khoảng 1h mỗi tuần. Quyết định này khiến Ý trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa chủ đề môi trường vào giáo dục.