Đang xem từ khóa

giặt giũ

Công dụng của nước tiểu thời La Mã cổ: Từ đánh răng cho đến giặt đồ Ở La Mã cổ đại từng tồn tại một loại thuế vô cùng kì lạ - thuế nước tiểu.