Đang xem từ khóa

Grumpy

2019 là năm phải nói lời vĩnh biệt với 4 thú cưng được cả thế giới yêu quý Năm 2019 đã trôi qua và chúng ta đã mãi mãi không còn được ngắm ảnh của những em thú cưng này.
Cô mèo cau có Grumpy nổi tiếng thế giới đã qua đời vì mắc bệnh nặng Chủ nhân của Grumpy rất đau lòng thông báo chú mèo cưng đã không thể qua khỏi sau những ngày chiến đấu dũng cảm.