Đang xem từ khóa

gương mặt

Nhà khảo cổ phục dựng gương mặt của những người sống cách chúng ta hàng nghìn năm Nhìn họ giống chúng ta nhiều hơn ta tưởng đó.
Đừng tin vào linh cảm, có hẳn 4 kiểu gương mặt chúng ta thường dễ ‘bắt hình dong’ Dù biết rằng "không nên đánh giá một cuốn sách qua bìa sách", chúng ta vẫn vô thức đánh giá một người dựa vào những đặc điểm trên gương mặt họ.