Đang xem từ khóa

hài

Cùng trào lưu 'Florida Man', khám phá xem độ khìn khìn của bạn là kiểu người Florida nào? Cuộc sống đang vận hành một cách bình thường có phần đơn điệu, và rồi... BÙM! Đâu đó có một người Florida đang làm chuyện động trời khiến cảnh sát và nhà báo phải lăng xăng._
2019 rồi, những từ tiếng Anh cổ siêu thâm thúy và hài hước này cần được hồi sinh gấp Hóa ra từ ngày xưa, ông bà ta đã có sẵn một kho từ vựng phong phú mà ý nghĩa của nó áp dụng hợp lý ngay ở thời đại này.