Đang xem từ khóa

hằng ngày

Nguồn gốc ra đời thú vị của những món đồ chúng ta sử dụng hằng ngày Đã bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao mã PIN chỉ có 4 số? Tại sao đằng sau bao bì đồ ăn lại in những vòng tròn có màu?
Hóa ra mỗi tuần bạn đều được gặp... cả nhà thần Thor đấy Vào mỗi thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, có muốn cũng không thể tránh mặt họ đâu.
'Phù phép' cho các đồ vật bình thường thành nhân vật hoạt hình Đối với những người làm sáng tạo thì nhìn đâu cũng thấy có khuôn mặt, hình dạng và nhân vật trong những vật thể ngẫu nhiên hàng ngày.