Đang xem từ khóa

Harada Tomoyo

'Anata no Ban Desu': Khi hội hàng xóm chán chơi ma sói chuyển qua trò thủ tiêu người thật Bạn chỉ cần viết tên người mình muốn trừ khử, hàng xóm sẽ lo liệu việc đó nên không cần sợ ai nghi ngờ bạn.