Đang xem từ khóa

Hiroyuki Hisakata

Loài mèo đang luyện tập ngày đêm để trở thành... Ninja Khi lập hoàn thành kế hoạch thôn tính thế giới, loài mèo dần bắt tay vào rèn luyện thân thể để trở thành những chiến binh ninja mạnh mẽ nhất.