Đang xem từ khóa

hộ mệnh

[Truyện ngắn] Ác quỷ hộ mệnh [Kỳ cuối] Sự thật đằng sau những cái tên, những cái mác như "Thiên thần", "Ác quỷ"...
[Truyện ngắn] Ác quỷ hộ mệnh Bạn có nghĩ rằng thiên thần hộ mệnh, những người luôn che chở, bảo bọc chúng ta là những người tốt?