Đang xem từ khóa

hoả hoạ

Vụ cháy rừng ở Úc đã giết chết hơn nửa tỷ động vật bản địa Một tin tức đau lòng đối với những người dân Úc nói chung và thế giới nói riêng.