Đang xem từ khóa

Hoạt hình trẻ em

Ơ kìa: Hoạt hình vốn chưa bao giờ dành cho... trẻ em? Khác với hình dung của đa phần khán giả ngày nay, hoạt hình vốn ra đời để trở thành món ăn tinh thần cho người lớn.
Hoạ sĩ 'buồn tay' vẽ thêm hình ảnh nhạy cảm trong phim hoạt hình trẻ em, không ngờ... Ai ngờ trò đùa chớp nhoáng trong lúc "nhàn cư vi bất thiện" của team hoạ sĩ lại không thể thoát khỏi "thần nhãn" của khán giả.