Đang xem từ khóa

hội chứng thích ăn kim loại

Bác sĩ lôi ra hơn 1,3 kg đồng xu và trang sức trong bụng một phụ nữ Ấn Độ Quá trình phẫu thuật khiến đội ngũ gặp nhiều khó khăn và không tránh khỏi ngạc nhiên khi có đủ mọi thứ trong bụng người phụ nữ này.