Đang xem từ khóa

Hội đồng Nghiên cứu Gia đình

Cho rằng thiên tai là cách Chúa trừng trị người đồng tính, cuối cùng chính nhà của ông này lại bị lũ cuốn trôi Khẩu nghiệp trong truyền thuyết hẳn là đây…