Đang xem từ khóa

hôi miệng

Quảng cáo bóc trần sự thật về bệnh hôi miệng của người Nhật - nỗi ác mộng của người nước ngoài Khảo sát cho biết cứ hai người nước ngoài thì có một người đã bị sốc khi gặp người Nhật bị hôi miệng.
Những câu nhắc vô cùng thanh lịch để đối phó với kẻ hôi miệng mà bạn chắc chắn sẽ cần tới Nếu một ngày ra đường lỡ gặp những người bị hôi miệng, hãy dùng đến những câu nói sau đây để đối phó với họ nhé.