Đang xem từ khóa

Hwang Heo

Cuộc sống khắc nghiệt ở YG: Đang tập, một trainee bị đuổi ngay tại chỗ và thay luôn bằng người mới Vừa lên sóng được 1 tuần, chương trình sống còn của YG đã phải đối mặt với nguy cơ tẩy chay từ khán giả.