Đang xem từ khóa

iCloud

Gặp phải tên trộm điện thoại tội nghiệp nhất quả đất, chuyện buồn cũng thành chuyện hài Cộng đồng mạng còn phải khen ngợi đây đúng là tên trộm có học thức và lịch sự nhất mà họ từng biết.