Đang xem từ khóa

#IfIdieInASchoolShooting

Nghẹn ngào trước những dòng chia sẻ của học sinh nếu như họ qua đời trong một vụ xả súng trường học Thực trạng xả súng tại các trường học, đặc biệt là tại nước Mỹ, gần đây đã gia tăng một cách đáng báo động. Học sinh khắp Hoa Kỳ đã cùng nhau lên tiếng qua hashtag #IfIdieInASchoolShooting.