Đang xem từ khóa

Issac Newton

Issac Newton thú tội trong nhật ký tuổi 19: Đấm chị ruột, dọa thiêu cháy cha mẹ và hàng loạt bí mật khó tin Chúng ta đều biết rằng những nghiên cứu của Issac Newton đã góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của khoa học ngày nay, nhưng có ai biết thật ra, ông là người thế nào không?