Đang xem từ khóa

John Carmack

Nhà phát triển game huyền thoại chia sẻ kinh nghiệm làm việc 'khó chịu' với Steve Jobs Nhà phát triển game John Carmack đã chốt lại kinh nghiệm của ông qua làm việc với Steve Jobs là "cứ như là đi một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy."