Đang xem từ khóa

Jon Brower

14 sự thật siêu thú vị về cuộc sống quanh ta Rap battles đã có từ thế kỷ thứ 5, chỉ khác là vào thời này hai người thi đấu sẽ sử dụng những bài thơ cổ để "chửi nhau"!