Đang xem từ khóa

jun ji-huyn

Thông tin mới nhất về 'Kingdom' mùa 3: Hoàng tử xác sống và âm mưu xâm lược từ phương Bắc Trong mùa 3, phản diện mới có thể chính là thái tử trẻ bị nhiễm ký sinh trùng.