Đang xem từ khóa

kẻ ngốc

'Nửa kia' của tui ngốc quá ngốc, và đây là bằng chứng Dù bực mình đến cỡ nào thì cũng không thể hết yêu những kẻ ngốc đó, vậy mới khổ.