Đang xem từ khóa

kem cây

Những 'que kem' miêu tả thực trạng môi trường đố bạn dám ăn Không giống như những que kem mát lạnh khác, que kem đặc biệt này phản ánh rõ thực trạng môi trường ô nhiễm hiện nay.