Đang xem từ khóa

khách hàng là thượng đế

Những câu chuyện 'trời ơi đất hỡi' về khách hàng sẽ khiến phục vụ sợ 'khóc thét' Không phải lúc nào nêu cao khẩu hiệu "Khách hàng là thượng đế" cũng luôn đúng.
Khạc nhổ vào bánh pizza của khách, nhân viên giao hàng lĩnh 18 năm tù giam Chỉ vì một phút lỡ miệng, người giao hàng này phải đánh đổi 18 năm cuộc đời của mình trong trại giam.