Đang xem từ khóa

khách sạn Sofitel

Chuỗi khách sạn loại bỏ tranh quảng cáo sau khi bị soi ra lỗi phân biệt giới tính Một chuỗi khách sạn có tiếng ở Úc đã phải rút lại toàn bộ số tiền quảng cáo tạp chí khi nhận nhiều lời bình luận gay gắt về vấn đề phân biệt giới tính.