Đang xem từ khóa

không make up

12 thiên thần Victoria's Secret làm các hãng mỹ phẩm 'thất vọng' bởi... ... mặt mộc của họ vẫn đẹp lồng lộn khi không cần tí son phấn nào.