Đang xem từ khóa

khung cảnh hỗn loạn

Siêu thị Auchan 'vỡ trận' vì khách mua hàng vô ý thức, xé thức ăn, nước uống dùng tại chỗ Không chỉ là khung cảnh hỗn độn khi ai cũng muốn mua đồ rẻ, nhiều người còn vô ý thức xé thức ăn, nước uống dùng tại chỗ.