Đang xem từ khóa

khương văn

Hậu sự cố giành chỗ ngồi với Lý Băng Băng, đạo diễn lên tiếng bênh vực Bành Vu Yến "Không cần biết thế nào, phải nói chuyện với nhau bằng tác phẩm đã. Bành Vu Yến ngồi đâu cũng được, miễn là cách tôi không xa." - Khương Văn, đạo diễn "Tà Bất Áp Chính" cho biết.