Đang xem từ khóa

kiến nghị

Hơn 100.000 người rảnh rỗi ký tên đòi đổi ngày lễ Halloween vì lý do lạ lùng này Câu chuyện bi hài này hiện đang diễn ra tại Mỹ, đất nước được coi là cái nôi của ngày lễ này!.
Tin được không, fans BLACKPINK đưa kiến nghị đòi YG đối xử với nhóm tốt hơn? Mới đây bản kiến nghị yêu cầu YG đối xử với BLACKPINK tốt hơn trong việc quảng bá và trang phục đã thu hút hơn 24.000 chữ ký.
Ấn Độ có thể sẽ loại bỏ bộ luật đã tồn tại 157 năm về hình sự hóa với tình dục đồng tính Hi vọng công sức của những người phản đối bộ luật bất hợp lý này sẽ được đền đáp xứng đáng.